top of page

Achter liggende informatie op de website voor klachten

 

Alle cosmetisch artsen en medewerkers van de kliniek Heihof doen hun uiterste best om u de beste zorg en kwaliteit te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht hechten wij groot belang, enerzijds om onze zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van onze cliënten voor ons uiterst belangrijk is.

 

Interne klachtenbemiddeling

Mocht u echter niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met Kliniek Heihof. Wij stellen het op prijs om de gelegenheid te krijgen uw klacht met u persoonlijk te bespreken. De ervaring heeft geleerd dat een klacht op deze manier verholpen kan worden. Door persoonlijk contact en goed te luisteren naar uw probleem, kunnen we samen op zoek gaan naar een passende oplossing. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij geen acties ondernemen om uw klacht op te lossen. Dus neemt u alstublieft contact met ons op.

 

Externe klachtenbemiddeling

Kliniek Heihof behoud zich het recht voor om uw klacht niet zelf in behandeling te nemen, maar u te adviseren de klacht aan een externe klachtenfunctionaris voor te leggen. Deze klachtenfunctionaris is te bereiken via erisietsmisgegaan.nl

 

Geschilleninstantie

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij verplicht per 1 januari 2017 ons aan te sluiten bij een Geschilleninstantie. Wij doen dit via erisietsmisgegaan.nl. Deze instantie biedt een landelijke Geschilleninstantie, die officieel de erkenning heeft gekregen van het ministerie van VWS. Via erisietsmisgegaan beschikken we ook over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u kan bijstaan in het geval u een klacht heeft en die voor u met ons kan bemiddelen.

 

Tot slot graag uw aandacht voor de volgende punten:

 

  • Soms kan het nodig zijn om een gedegen onderzoek te doen. Het kan dan noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor zal vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd.

 

  • Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling zelf is kosteloos.

 

  • Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. In eerste instantie streven wij ernaar om uw klacht binnen 3 weken op te lossen. 

 

  • Is uw klacht erg complex en is er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig, dan informeren wij u daarover. U moet dan rekening houden met een periode van 3 maanden of langer. Gedurende deze periode informeren wij u over de voortgang en de stappen die wij zetten om tot een oplossing te komen.

 

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via 035 - 77 24 8 24 / info@kliniekheihof.nl of kijken/melden op de site van erisietsmisgegaan.nl

bottom of page